Aktuality 2022-2023, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Obnoviteľné zdroje energie – seminár

V utorok 4. apríla 2023 sme sa v Kysuckom Lieskovci zúčastnili vzdelávacieho seminára Viac tepla, menej dymu pre klímu. Odborné prednášky boli zamerané na aktuálnu tému, akou je znečistenie ovzdušia z domáceho vykurovania a obnoviteľné zdroje energie. Prednášky viedli odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Žilinskej univerzity. Miroslava Valašková, Slovenská agentúra životného prostredia –  Kvalita ovzdušia – znečistenie ovzdušia z domáceho vykurovania  Michal Holubčík, Žilinská univerzita v Žiline – Obnoviteľné zdroje energie – úspory emisií a fosílnej energie. Súčasťou seminára bola aj exkurzia v Biomasovom logistickom centre.  

 

Kolektív II. K