Aktuality 2022-2023, POMOC DRUHÝM

Oravská pomoc nás učí pomáhať

Radi pomáhate? Pomôžete ľuďom okolo Vás, ktorí potrebujú život zachraňujúcu pomoc? Viete podať prvú pomoc niekomu vo vašom okolí pri ohrození jeho života?

Tieto konkrétne otázky smerovali k našim žiakom v dnešné ráno v priestoroch Auly pri veľmi zaujímavej prednáške troch 21 ročných chalanov z Občianskeho združenia Oravská pomoc. Toto združenie  vzniklo z iniciatívy mladých ľudí. Zakladateľom je Marek Kurtulík – s myšlienkou šíriť znalosti o prvej pomoci a nielen tej zdravotníckej. Veď ako sami povedali: „Prvá pomoc je už keď niekomu podáme pohár vody“. 

Občianske združenie sa venuje vzdelávaniu v oblasti prvej pomoci a tiež pomoci pre sociálne znevýhodnené rodiny, deti a pomoci pre bezdomovcov. Karol Pjentek, Kristián Kočička, študenti druhého ročníka Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v B. Bystrici (odbor urgentná zdravotná starostlivosť) a Michal Steinocher pracovník Dolnooravskej nemocnice D. Kubíne v profesii praktická sestra na chirurgickom oddelení, ktorý pomáha a asistuje pri operačných zákrokoch, predviedli nielen teoretickú, ale hlavne názorne aj praktickú ukážku zásad laickej život zachraňujúcej prvej pomoci. 

Naša škola sa zapojila do projektu občianskeho združenia Oravská pomoc, a to finančným príspevkom jedným eurom na žiaka a dobrovoľnými príspevkami pre zorganizovanie letného tábora „Tábor detský sen 2023“. Dúfame, že tak pomohla deťom a ich rodinám z Oravy, Liptova a Spiša darovať krásne letné zážitky a spomienky. Dobrovoľníkom sme zaželali veľa osobných a pracovných úspechov.

Bc. Dáša Chudiaková