Aktuality 2017-2018

PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

Prevencia má zásadne za cieľ posilniť individuálnu zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie i zdravie iných, ako aj umožniť túto zodpovednosť realizovať. Prevencia určite nevyrieši všetky problémy zdravia, ale môže predísť škodám na telesnom alebo duševnom stave.

 

V rámci programu Poruchy príjmu potravy sa žiačky II. A triedy 15. marca 2018 zúčastnili aktivity, ktorú realizovalo CPPPaP v Námestove. Žiačkam boli priblížené faktory podmieňujúce vznik porúch príjmu potravy, typy týchto porúch, pojem krásy a v neposlednom rade vnímanie seba samej. Sebaprijatie a pozitívny sebaobraz sú dôležitou súčasťou predchádzania porúch príjmu potravy.