Aktuality 2015-2016

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V decembri a januári 2016 tvorili žiaci 1. – 3. ročníka práce na tému PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť záujem žiakov o slovenčinu i Slovensko formou rôznych slohových útvarov a pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok. Najhodnotnejšie práce sme poslali do celoštátnej súťaže, v ktorej im držíme palce:

 

Klaudia Kurjaková, I. AS – „MYLUJEM“ ŤA SLOVENSKO

Ján Malák, I. M – MILUJEM SLOVENSKO MOJE

Klaudia Le, III. M – MILUJME SLOVENSKO – MOJA BÁSNICKÁ ZBIERKA

Dominik Tomaštík, III. B – MILUJEM SLOVENSKO, ŤAŽKÁ SLOVENČINA

 

 

UKÁŽKA:

„Mylujem“ ťa Slovensko

Moje drahé Slovensko,

kričím túžbou povedať Ti,

ako veľmi Ťa milujem.

Naše slovenské more,

naše prírodné veľhory,

našu pláž a náš symbol Slovenska – Tatry.

No o to väčšmi milujem náš krásny

jazyk s problematickými ypsilónmi a jotami,

ktoré robia útroby mnohých žien,

keď ich milí zakončia napísaný list či esemesku

frázou gramaticky nesprávnou

 

 

 

,,MYLUJEM ŤA“.

Mnohé z nás si hovoriac v duši pomyslia:

,,Och, Bože – Prebože, naučteže ho niekto

ten náš jazyk slovenský správne,

inak ma premkne tichý plač z hanby,

ktorý mi tento mládenec uštedril.

Priamo do môjho divoko bijúceho srdca

a zostane poň obrovská červeň.“

Moje drahé a milované Slovensko,

slovenčina je ťažká ,,veda“,

no pomaly, ale isto kráčame k vrcholcu vzdelanosti,

tak ako to chcel Komenský,

keď nás posadil všetkých rovnocenných

do školských lavíc.

Neskôr vytvoril prázdniny, ktoré spôsobili

u mnohých zasnenú myseľ.

Klaudia Kurjaková, I. AS