Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

PREDNES POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU 

Vo štvrtok, 7. marca 2024, sa konalo v našej škole školské kolo v súťaži „Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku“. Do postupovej súťaže v interpretácii umeleckého textu sa zapojili žiačky 1. – 4. ročníka. Recitátorky sa príkladne pripravili, do rečového prejavu sa snažili vložiť aj svoje pocity a postoje. Niektoré súťažiace zvádzali boj s trémou, no hlavne vyskúšali prednášanie pred publikom. 

Porota hodnotila pri jednotlivých vystúpeniach výber diela, zvládnutie prednesu, gramatickú správnosť prednesu a ovládanie textu naspamäť. Po zohľadnení vyššie uvedených kritérií boli porotou udelené nasledovné ocenenia:  

  1. miesto: Viktória Skurčáková, IV. M
  2. miesto: Vanesa Vargová, IV. M
  3. miesto: Miriam Pečarková, I. B

Víťazkám blahoželáme a Viktória Skurčáková postupuje do krajského kola súťaže Jazykový kvet.  

 Ing. Mária Ďurdinová