Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Príjemná návšteva  v Spišskej charite

Čas Vianoc je obdobie kedy viac ako inokedy cítime potrebu otvárať svoje srdcia pre iných a vyhľadávať príležitosť poslúžiť iným a potešiť ich niečím príjemným. Keď je človek mladý a zdravý neuvedomuje si ako môže byť dennodenný život komplikovaný, ak nás zastihne choroba alebo staroba. Aj z obyčajných jednoduchých vecí sa stáva starosť a ťažkosť. 

Našimi pravidelnými návštevami v centrách sociálnych služieb chceme poskytovaním kaderníckych a kozmetických služieb pomôcť príbuzným a zdravotnému personálu pri starostlivosti o klientov. V pondelok 18. decembra 2023 sme dokázali s úsmevom vyčariť príjemnú predvianočnú atmosféru naplnenú pokojom a láskou v dennom stacionári Spišskej charity v Námestove, kde nás pozvali. Videli sme radosť v ich očiach z našej návštevy a hlavne, keď sme si spoločne zaspievali koledy a Simonka Rabčanová nás sprevádzala hrou na heligónke. Veľký záujem bol o strihanie, manikúru, masáž rúk, lakovanie nechtov aj úpravu obočia. Ďakujeme za ďalšiu príležitosť a nadobudnutú skúsenosť, ktorú si ceníme. 

Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc a všetkým popriali pokojné a požehnaním naplnené Vianočné sviatky prežité v kruhu svojich blízkych a hlavne veľa zdravia, lásky a trpezlivosti do Nového roka 2024. 

 

kolektív III. K a II. A triedy