Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Školská súťaž a vianočný dotazník – vyhodnotenie 

Vážení učitelia a milí žiaci. 

Chceme sa s vami podeliť o výsledky nedávnej školskej súťaže a hodnotenie vianočného dotazníka. Súťaž o riaditeľské voľno v škole vzbudila záujem nielen medzi žiakmi, ale aj učiteľmi. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť ako boli otázky zobrazené po ODOSLANÍ vianočného dotazníka.   

Uvádzame správne odpovede: 

  1. 33 
  2. Monika Kandráčová 
  3. 4 

S ľútosťou vám oznamujeme, že nikto neuhádol správne odpovede na všetky tri otázky. Náš tím nezaznamenal žiadnu správnu odpoveď. Z tohto dôvodu nie je vyhlásený žiadny víťaz, čiže riaditeľské voľno v trvaní jedného dňa ostáva nepriradené.  

Hodnotenie Vianočného dotazníka a jeho vplyvu na budúce školské zvonenie. Súhrn dotazníka a výsledky si môžete sami pozrieť. Škola sa bude riadiť výsledkami hlasovania pri zostavovaní budúceho školského zvonenia.  

 Ďakujeme všetkým za váš záujem, aktívnu účasť v súťaži a za hlasovanie v dotazníku. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná. 

 

 

Mgr. Peter Rošťák