Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Slovenská populárna pieseň ako zvonenie v škole

Projekt SLOVENSKÁ POPULÁRNA PIESEŇ ako školské zvonenie vznikol z jednoduchého dôvodu. 

Nastupujúca generácia mladých ľudí na Slovensku má perfektný prehľad o svetovej hudobnej scéne, avšak o domácich spevákoch slovenskej populárnej hudby takmer žiadny. Ak by ste sa spýtali na niektorú známu slovenskú pieseň z roku 2005, asi by ste nedostali žiadnu odpoveď. 

Školský projekt si kladie za cieľ napraviť tento nedostatok a sprístupniť hudobné diela slovenskej populárnej hudby našim žiakom formou školského zvonenia. Žiaci našej školy si budú môcť vypočuť najznámejšie skladby, spoznať ich interpretov, skladateľov, aj hudobné zoskupenia, v ktorých pôsobili. Zaujímavá bude aj história vzniku a tvorby jednotlivých skladieb, ich pozadie a okolnosti, za ktorých boli napísané. 

Výber konkrétnych skladieb bude ponechaný na vybranú skupinu žiakov zapojených do projektu v koordinácii mentora projektu, ktorý svojimi skúsenosťami a znalosťou slovenskej populárnej hudby nasmeruje žiakov k správnemu výberu skladieb.  

Žiaci zapojení do projektu si v prvom kroku museli „napočúvať“ piesne, ktoré boli populárne dávno pred ich rokom narodenia, vžiť sa do ich doby, nasiaknuť „dávnou atmosférou” a následne urobiť výber piesní pre školské zvonenie. Slovenská populárna hudba je bohatá na sólových interpretov a samozrejme aj na hudobné skupiny. Nebola to ľahká úloha pre „súčasných násťročných.”   

Po výbere piesní nasledovala fáza získavania informácií o vybraných piesňach, ich interpretoch, prípadne celých hudobných skupinách. Zhromaždené informácie spracovať vo forme Microsoft SWAY prezentácie a zároveň vybrať najzaujímavejšie informácie, ktoré budú umiestnené na fyzickej školskej nástenke. 

V poslednej fáze projektu žiaci vytvoria celoškolskú súťaž na tému „Slovenskej populárnej hudby“. Súťaž bude pozostávať z konkrétnych otázok, ktoré vychádzajú z prehrávaných piesní školského zvonenia, nazbieraného materiálu o interpretoch, ich piesňach a zaujímavostiach. Riaditeľka školy podporila súťaž krásnou cenou – RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre víťaza súťaže. Pre relevantné a hlavne jednoduché vyhodnotenie si tvorcovia projektu zvolili súťaž formou produktu Microsoft FORMS.  

Pre ďalšie smerovanie projektu školského zvonenia bola súťaž spojená s krátkym dotazníkom, kde si naši žiaci a samozrejme aj učitelia pomocou hlasovania mohli vybrať ďalší hudobný žáner, ktorý sa spracuje ako školské zvonenie. 

Realizátori v tomto projekte už značne pokročili „môžete to počuť na vlastné uši”, majú za sebou výber piesní a ich zostrihanie do požadovanej podoby. Vyhľadali a spracovali mnoho informácií o interpretoch, ich piesňach a pozadí ich tvorby, ktoré vložili do tejto SWAY prezentácie. Zostavili dotazník a už im ostáva asi najkreatívnejšia časť projektu. Zo všetkých informácií zostaviť tri súťažné otázky. Školská súťaž bude vyhlásená v príhodnom čase cez školský rozhlas a zároveň bude distribuovaná elektronickou formou všetkým žiakom a učiteľom. 

Sme plní napätia a očakávania ako to všetko dopadne. Odporúčame všetkým, aby pozorne počúvali školské zvonenie a preštudovali si SWAY prezentáciu a netreba zabudnúť ani na fyzickú nástenku na druhom poschodí našej školy. 

Mgr. Peter Rošťák