Aktuality 2018-2019

Súťaž v Programovaní C++

Stredná odborná škola podnikania a služieb v rámci svojho vzdelávania v študijnom odbore Obchodné a informačné služby, zameranie správca počítačovej siete vyučuje predmet programovanie, kde sa žiaci prvýkrát stretávajú s profesionálnym programovacím jazykom C++.

Počas vyučovania sa žiaci zoznamujú s logikou a základmi programovania a postupne prechádzajú k zložitejším a komplexnejším programom. Programovanie patrí k náročnejším predmetom a dokáže žiakov preveriť nielen z informatiky a logiky, ale aj z matematiky. Ako sa už stalo zvykom, ku koncu školského roka si žiaci zmerali svoje schopnosti v školskej súťaži. Tento rok si výnimočne zmerali svoje sily druháci a tretiaci uvedeného odboru. Súťažilo sa vo viacerých kolách a tvorbe viacerých programov. Ten kto naprogramoval funkčný program podľa zadania a bol zároveň najrýchlejší, získal najvyšší počet bodov.

Konečné poradie súťažiacich:

  1. Lukáš Tomaštík II. B
  2. Patrik Štrauz II. B
  3. Lukáš Pindják III. B

Môžeme konštatovať, že úroveň vedomostí žiakov sa z roka na rok zvyšuje, čo korešponduje s požiadavkami trhu práce. Pri dobrej vôli a záujme o programovanie by bolo na škodu, keby sa žiaci nezapojili do regionálnych či krajských súťaží z programovania vo vyšších ročníkoch štúdia.

Najšikovnejším žiakom blahoželáme!

Prečítajte si názory zúčastnených žiakov:

Patrik Štrauz:

Súťaž prebiehala podľa našich predstáv, bola dobre organizovaná. Súťažili sme 2 triedy, 2.B a 3.B. Ako dozor sme mali pána profesora Rošťáka a pani profesorku Joštiakovú, ktorí dohliadali na to, aby nikto nepodvádzal a súťaž bola férová. Takéto súťaže sa nám páčia, mohlo by ich byť viac, lebo žiaci majú potom väčšiu motiváciu do učenia, keď dostanú nejaké odmeny za umiestnenie.

Lukáš Tomaštík:

Niektoré úlohy boli pre mňa jednoduché a pri niektorých som musel tvrdo porozmýšľať. Mali sme k dispozícii aj poznámky z ktorých som sa učil. Najviac ma potrápila posledná úloha, ktorú sa žiadnemu z nás nepodarilo naprogramovať komplexne.