Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – školské kolo 

1.decembra 2023 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne písanie na počítači. 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli žiaci: 

  1. miesto: Michal Kubinčák, IV. B
  2. miesto: Luis Alojz Franek, II. B
  3. miesto: Ján Bartkovják, III. B

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. 

 

 

PK EKO