Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Účelové cvičenie pre druhý ročník

ucelove cvicenie

Žiaci druhého ročníka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove mali výnimočnú príležitosť získať nové poznatky, a to vďaka účelovému cvičeniu.

Navštívili čističku odpadových vôd Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) v Námestove. Mali možnosť bližšie spoznať proces čistenia odpadových vôd a jeho význam pre naše životné prostredie. Spolu s odbornými pracovníkmi OVS mohli vidieť, ako sa odpadové vody spracúvajú a čistia, aby sa mohli bezpečne vrátiť do prírody. Táto návšteva poskytla žiakom cenné poznatky o environmentálnych aspektoch prevádzkovania čističiek odpadových vôd a dôležitosti udržateľnosti vodných zdrojov.

Ďalšou časťou účelového cvičenia bolo stretnutie našich žiakov so zástupcom firmy Pyrokomplex, ktorá sa špecializuje na oblasť bezpečnosti práce. Žiaci boli vedení cez rôzne aspekty bezpečnosti práce v rámci rôznych odvetví a dozvedeli sa o dôležitosti prevencie a ochrany zdravia zamestnancov.

Poslednou časťou účelového cvičenia bola návšteva Autoškoly Modul, v ktorej poskytli žiakom informácie o dôležitosti dodržiavania cestných predpisov a poukázali na dôležitosť správnej reakcie v rôznych situáciách na ceste.

Toto účelové poskytlo žiakom príležitosť získať skúsenosti a informácie priamo od odborníkov v daných oblastiach. Žiaci mohli vidieť, ako sa teória aplikuje v praxi, čo im pomôže pri budúcich kariérnych rozhodnutiach a pripraví ich na úspešný vstup do pracovného života.

Tieto návštevy ukázali, že je veľmi dôležitá spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a miestnymi firmami a inštitúciami. Poskytujú žiakom príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti, zároveň posilňujú väzby medzi školou a podnikateľským spoločenstvom v našom regióne.

Účelové cvičenia nám pripomínajú, že vzdelávanie nie je obmedzené len na učebnice a triedy, ale má aj praktické uplatnenie vo svete reálnych príležitostí a výziev. Veríme, že tieto skúsenosti pomôžu našim žiakom v ich budúcich kariérnych cieľoch a prispejú k rozvoju kvalifikovaných pracovníkov v našom regióne.

PaedDr. Radovan Pňaček