Aktuality 2016-2017

Veľké víťazstvo

16. decembra 2016 sa študenti Erika Grofčíková a Ján Malák zo SOŠ v Námestove spolu s pani učiteľkou Ing. Evou Borovjákovou zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže Euroscola 2017 v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu (EP) v Bratislave. Do súťaže sa zapojilo celkovo 19 škôl z celého Slovenska, z toho víťazných 8 škôl sa zúčastnilo slávnostného vyhodnotenia.

 

Euroscola je projekt s dlhoročnou tradíciou, o čom svedčia aj slová pána Dionýza Hochela: „Počas jedenástich rokov existencie Euroscoly absolvovalo pobyt v Štrasburgu približne 4500 študentov a pedagógov a viac ako 10 000 mladých sa do súťaže zapojilo.“ Tohto vyhodnotenia sa zúčastnili aj významní hostia: poslanci EP Monika Flašíková-Beňová, Ivan Štefanec a Boris Zala. Každý z nich mal úvodný príhovor k prítomným študentom a pedagógom. Po pekných myšlienkach europoslancov sa prešlo k samotnému vyhodnoteniu. Všetky školy boli plné očakávaní. Na začiatku sme si hovorili, že je to pre nás veľký úspech a nezáleží na tom, či skončíme na 7. alebo 3. mieste. S postupným vyhlasovaním najlepších projektov školy ubúdali, až nakoniec zostala naša SOŠ a Gymnázium zo Sniny. Keď pani Mária Kavuláková z Informačnej kancelárie EP vyhlasovala 2. miesto a povedala, že sa na ňom umiestnili študenti zo Sniny, skoro sme onemeli. Mali sme najlepší projekt z najlepších projektov. V krátkosti sme porozprávali o našich aktivitách z Euroscoly, čo nám tento projekt dal a mnoho ďalších vecí. Potom s nami novinári začali robiť rozhovory o Euroscole. V tom okamihu sme sa cítili naozaj skvele. Je to výborný pocit, keď zistíte, že vaša práca nebola zbytočná a že sa oplatilo zapojiť. Nasledovalo malé občerstvenie pre všetkých. Musíme pochváliť Informačnú kanceláriu EP za výborne zorganizované vyhodnotenie. Čo viac k tomu ešte dodať? Snáď len to, že sa tešíme do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý navštívime v apríli 2017.