Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

„Volím, volíš, volíme!“ – školská akcia

volby

Žiaci našej školy si vyskúšali voľby na akcii „Volím, volíš, volíme“

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy mali príležitosť získať lepší pohľad na volebný proces na akcii s názvom „Volím, volíš, volíme.“ Cieľom tejto iniciatívy bolo, aby si žiaci mohli nanečisto vyskúšať, ako prebieha hlasovanie a ako sa vyplňuje volebný lístok.

Ešte pred samotnou akciou druháci a tretiaci venovali svoj čas štúdiu volebného systému na Slovensku v rámci občianskej náuky a s použitím materiálov od Zmudri a ich príručky Politika po lopate. Ich výstupom bola predvolebná kampaň, kde boli náhodne pridelení k jednej z politických strán s cieľom zistiť, ako prebieha proces politických kampaní. Žiaci vytvorili plagáty a prezentovali svoje pridelené strany, predkladali ich volebné programy a zdieľali svoje argumenty na podporu kandidátov.

Táto časť prípravy pred samotnou akciou pomohla žiakom lepšie pochopiť volebný systém, rozpoznať dôležité aspekty predvolebnej kampane a pochopiť, ako politické strany komunikujú svoje programy a hodnoty voličom. Vďaka tomu sa na akcii cítili lepšie pripravení na zakrúžkovanie svojich preferencií na volebných lístkoch.

Akcia začala krátkou prezentáciou a videom od Mladí, o. z. o dôležitosti hlasovania a demokracie. Po nej nasledovala simulácia volebného procesu. Dostali fiktívne volebné lístky s názvami politických strán a ich úlohou bolo zakrúžkovať svoju preferovanú stranu.

Celkovým cieľom akcie „Volím, volíš, volíme“ bolo povzbudiť mladých ľudí k tomu, aby sa stali aktívnymi účastníkmi demokratického procesu v budúcnosti. Táto iniciatíva nechala žiakov s lepším pochopením volebného systému a s jasnejším pohľadom na politickú realitu na Slovensku. Ide o dôležitý krok k tomu, aby sa mladí ľudia stali informovanými a aktívnymi voličmi v budúcnosti.

PaedDr. Radovan Pňaček

PaedDr. Elena Vrábľová