Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Výstava DOTYKY s CSS Synnómia

Výstava s názvom DOTYTY je výnimočná výstava CSS Synnómia zo Žiliny. Ako prezrádza názov, výstava nesie v sebe odkaz pokorného dotýkania sa sŕdc ľudí. Či už ide konkrétne o klientov zariadenia a láskavý prístup terapeuta a psa, alebo ľudí navzájom, kontakty fyzické aj nefyzické vytvárajú emócie, podpisujú sa na zdraví, na duši a tvoria náš každodenný život. 

 Desať mesiacov sa stretávali pobytoví klienti CSS Synnómia, ktorí prejavili záujem, na canisterapii. Terapeut a špeciálny pedagóg už po krátkom čase zaznamenali, že vytvorená skupina sa cíti bezpečne a príjemne, veľmi sa teší na psíka, s nadšením sa učí jednoduché povely, zároveň sa všetci učia tolerancii, trpezlivosti a vzájomnej podpore.  

Takto vznikla unikátna výstava, ktorá posledné dva januárové týždne zdobila priestory našej školy.  

Sme veľmi radi, že hlavní hrdinovia tejto výstavy navštívili našu školu a spolu sme prežili krásny deň. Jeho súčasťou bola diskusia so žiakmi školy a tvorivá dielňa určená práve pre klientov CSS Synnómia. Tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

 

 

PaedDr. Katarína Tomulcová