Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Zahraniční dobrovoľníci a OZ V.I.A.C. 

Našu školu pravidelne navštevujú zahraniční dobrovoľníci z rôznych krajín ako je Francúzsko, Taliansko, Uganda, Ghana, Kamerun, Portugalsko. Je to aj vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou OZ V.I.A.C. v Trstenej a Námestove. 

Každú stredu nám od začiatku školského roka spestrujú hodiny anglického jazyka. Rozprávajú nám o živote vo svojich rodných krajinách, ktoré sú od tej našej diametrálne odlišné, priblížia nám ich prácu tu na Slovensku, pravidelne tiež komunikujú na rôzne témy a otázky študentov. Študenti takto spoznávajú rôzne kultúry a môžu komunikovať v anglickom jazyku na medzinárodnej a multikultúrnej úrovni. 

Najdlhšie pôsobiacim zahraničným dobrovoľníkom je Gaspard z francúzskeho mestečka Štrasburg. Sme vďační takejto spolupráci s OZ V.I.A.C. v Trstenej. Zahraniční dobrovoľníci k nám prichádzajú aj vďaka rôznym programom Erasmus. Takto aj naši študenti v rámci prázdnin môžu absolvovať 1 až 2 týždne v zahraničí. Štyri naše študentky z III. A a IV. B triedy absolvovali mládežnícke stretnutie pod názvom „mission as a lifestyle“ v Lotyšsku. Stretli sa tu s mladými ľuďmi zo Slovenska, Lotyšska a Holandska. 

Počas celého týždňa pripravovali aktivity pre miestne komunity a ostatných účastníkov výmeny. Na konci týždňa bol na programe kultúrny večer, kde každá krajina predstavila svoju kultúru, jedlo a zábavu. 

 

Lucia Medvecká, učiteľka ANJ 

Veronika Slaničanová, IV. B