Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ, OZNAMY

Základy podnikavosti v Rozbehni sa!

  1. novembra 2023 k nám zavítal tím Rozbehni sa! Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

🚀Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam 

Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75 € priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov. 

Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti 

Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 53 %. 

😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať 

Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 9 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy: 

– „Vďaka workshopu viem, ako hľadať biznis nápady a ktorým nápadom sa mám ako začiatočník vyhnúť.“ 

– „Za jedno dopoludnie sme sa dokázali naučiť postup rozbiehania nápadov, ktorý iným ľuďom zaberie roky.“ 

– „Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“ 

– „Získal som nové znalosti a pochopil som, že začať podnikať nemusí byť také ťažké.“ 

➡️ Ďalšie kroky 

Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor. 

Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk 

 

 Ing. Anna Košútová