Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Záložka do knihy spája slovenské školy 

V úvode školského roka sa naša škola opäť zapojila do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Triedy I. A, I. B, I. K, I. M vytvorili ľubovoľnou technikou záložky s aktuálnou témou Hrdinovia detektívnych románov. Ich umelecké výtvory budú zaslané partnerskej škole, ktorá nám bola pridelená a komunikujeme s ňou – Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky 

Tešíme sa z tejto spolupráce, naši prváci už netrpezlivo čakajú na záložky žiakov partnerskej školy a komunikáciu s ich tvorcami.  

 

Mgr. Erika Bystričanová, Ing. Daniela Bubláková, Mgr. Silvia Kytková