Rok 2011
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2011 DOHODA O PRENÁJME NÁDOBY NA ODPAD Technické služby mesta NÁMESTOVO 331,60 € 10.1.2011 Zmluva
2/2011 Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania Stredná odborná škola technická 17.1.2011 Zmluva
3/2011 CIASTKOV A ZMLUVA llKl12 . K RÁMCOVEJ DOHODE llK000010 O poskytovaní služieb stravovania DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 21.2.2011 Zmluva
5/2011 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 30.8.2011
7/2011 Zmluva o dielo č. 12/R/2011 STAVEBNÝ PODNIK, s r.o., Ulica miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo 2.12.2011
8/2011 ZMLUVA O DIELO Herplast s.r.o 8.12.2011
Rok 2012
ČísloNázovDodávateľSumaDátumTyp
9/2012Zmluva o dielo č. 13/B/2011STAVEBNÝ PODNIK, s r.o., 13.12.2011 
10/2012Zmluva
o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
Stredná odborná škola technická 15.12.2011 
11/2012Zmluva o dieloGEMEX SLOVAKIA, s.r.o 16.2.2012 
12/2012KOLEKTÍVNA ZMLUVA  10.1.2012 
13/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0112012Jiří Vérosta 2.5.2012 
14/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012Agentúra JASPIS, s.r.o. 1.6.2012 
15/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2012Ing. Kubulák Vladimír 27.8.2012 
16/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2012Ing. Kubulák Vladimír 27.8.2012 
17/2012Zmluva
o poskytnutí finančného daru
Nadácia Petit Academy 20.6.2012 
18/2012ZMLUVA o POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKUŠkolské partnerstvá Comenius 5.9.2012 
19/2012ZMLUVA
o uzatvorení zákazky na produktívne práce s firmami
Stredná odborná škola 2.10.2012 
20/2012Darovacia zmluva B-201111462-017053846Ústav informácií a prognóz školstva 14.6.2012 
21/2012Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správyŽilinský samosprávny kraj   
22/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2012Stredná odborná škola 8.11.2012 
23/2012Dohoda
o zabezpečení súvislej odbornej praxe pre žiakov
TESCO STORES SR, a.s. 2.1.2013 
24/2012Zmluva o dielo č. 13/2012AKORD stavby, s.r.o. 26.11.2012 
25/2012Zmluva
o bezodplatnom prevode majetku
štátu č. 2012 PKR GR 3974
METODICKO-PEDÄGOGICKÉ CENTRUM 28.6.2012 
26/2012Dodatok č. 1 k Zmluve
o bezodplatnom prevode majetku
štátu č. 2012 PKR GR 3974
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM 17.9.2012 
27/2012ZMLUVA O DIELOHerplast s.r.o. 5.12.2012 
28/2012Zmluva o dielo č. 23/H/2012STAVEBNÝ PODNIK, s r.o., 10.12.2012 
29/2012Zmluva o dielo č. 25/H/2012STAVEBNÝ PODNIK, s r.o., 17.12.2012 
Rok 2013
ČísloNázovDodávateľSumaDátumTyp
30/2013Zmluva o inzerciiregionPRESS s.r.o,   
31/2013Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe pre žiakovTESCO STORES SR, a.s 21.1.2013 
32/2013Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe pre žiakovTESCO STORES SR, a.s. 21.1.2013 
33/2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2012Stredná odborná škola 5.2.2013 
34/2013ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXIUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8.1.2013 
35/2013Zmluva o dielo č.05/H/2013STAVEBNÝ PODNIK, s r.o.,   
36/2013KOLEKTÍVNA ZMLUVA  11.3.2013 
37/2013Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovaniaStredná odborná škola technická 18.3.2013 
38/2013Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe pre žiakovTESCO STORES SR, a.s   
39/2013Zmluva o poskytnutí finančného daruNadácia Pet it Academy 20.3.2013 
40/2013Zmluva o prenájme 3186-P-OlCopy Office s.r.o 29.4.2013