Aktuality 2015-2016

2. november 2015 – Sviečka za nenarodené deti

2. november nám pripomína mystérium smrti, uvedomenie si osudu detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Aj naša škola sa zapojila do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorá je aktivitou Fóra života zameraného na ochranu života a rodiny. Každý mal možnosť zakúpiť si sviečku, a tak finančne pomôcť ďalším kampaniam, propagácii úcty k životu a prirodzenej rodine, fungovaniu projektov konkrétnej pomoci…

 

Hlavnými iniciátormi boli žiačky I. AS triedy, ktoré pomohli pripraviť „spomienkový kútik“ na nenarodené detičky na prízemí SOŠ v Námestove. Frederika Buľáková a Alžbeta Serdelová zrealizovali zbierku i spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.