Aktuality 2021-2022

Adaptačný deň a Zmenáreň pre žiakov v učebnom odbore kaderník

V mesiaci september bol pre žiakov prvého ročníka učebného odboru kaderník zaujímavý. Jeden týždeň bol obohatený adaptačným dňom. Počas neho boli žiaci oboznámení o možnostiach a príležitostiach, ktoré im ponúka štúdium na SOŠ PaS. Zasúťažili si v riešení osemsmerovky, pexesa a skladaní puzzle.

phoca thumb m 001

Časť dňa prebiehala učením sa prostredníctvom zážitkového učenia, formou hry, úpravou vlasov žiačkami nadstavbového štúdia a prezentáciou úspechov žiakov vyšších ročníkov odboru kaderník. Boli im prezentované úspechy z regionálnych, celoslovenských a medzinárodných kaderníckych súťaží. V závere mali besedu s bývalou absolventkou Jankou Beňušovou, ktorá je majiteľkou vlasového štúdia. Svojou prácou robí výbornú reklamu nielen sebe, ale aj našej škole.

Súčasťou adaptácie žiakov bola aj školská akcia Zmenáreň, ktorá bola uskutočnená počas prvého týždňa na odbornom výcviku. Žiačky strávili v piatok zaujímavý deň plný nielen inšpirácií, ale aj zmien. Z vlasov vytiahli gumičky a zverili sa do rúk majsteriek odborného výcviku. Žiakom vytvorili denné účesy rôznymi technikami tvarovania vlasov. Vytvorili im vo vlasoch objem, vlny a účesy podľa želania. Boli im predvedené aj techniky presvetľovania a tónovania vlasov podľa módnych trendov. Žiačky mali možnosť vidieť, že povolanie kaderníka je síce náročné, ale veľmi kreatívne.