Aktuality 2021-2022

Akadémia veľkých diel – PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

Veľmi sa tešíme, že sa nám tento školský rok Akadémiu veľkých diel podarilo otvoriť a už máme za sebou prvé tri mesiace. Veľká vďaka patrí tvorcom tohto úžasného projektu, našej pani riaditeľke a žiakom, ktorí sa zapojili:

phoca thumb m 1

Mária Kuboleková (II. N)

Michaela Kudjaková (II. N)

Sandra Simanová (III. K)

Andrea Bieňová (III. K)

Renáta Finiková (III. M)

Megan Huráková (III. M)  – stala sa zároveň ambasádorkou AVD

Alžbeta Gurová (III. M)

     

Dievčatá už majú za sebou 10 seminárov, počas ktorých pracovali s interpretáciou filmu, obrazu, liter. textu, s hudobnou ukážkou, baletom…. Absolvovali TEST KRITICKÉHO MYSLENIA, SCIO TEST, DOTAZNÍK O ČÍTANÍ, 10 SPÄTNÝCH VÄZIEB.

Na poslednom „vianočnom seminári“ si vyskúšali v online priestore dramatizáciu hudobného diela, baletu a zároveň zhodnotili ich posun v kritickom myslení od začiatku roka:

 

„Akadémia mi veľa dala. Najskôr som mala obavy, či sa nebudem hanbiť komunikovať pred žiakmi iných tried, ale práve to ma obohatilo… Spoznala som super dievčatá a nebojím sa povedať svoj názor na akýkoľvek druh umenia…“

„Neverila by som, že začnem mať rada obrazy, že si na nich dokážem všimnúť detaily a pochopiť z nich napr. životný príbeh maliara…“

„Dokážem sa sústrediť aj pri počúvaní akejkoľvek hudby, nájsť tam myšlienky, motívy… to som predtým nedokázala…“

„Páčila sa mi práca s filmom „Okno do dvora“ – je úžasné, koľko životných príbehov dokázal odhaliť tento film…“

„Do Akadémie veľkých diel som sa prihlásila aj kvôli „hľadaniu a nájdeniu“ samej seba, som veľmi citlivá, milujem akadémiu, každému ju odporúčam, dokonca som si začala všímať krásne veci okolo seba, detaily, krásy prírody, dokážem sa počas prechádzky lesom tešiť z maličkostí…“

„Mne sa páčila práca s obrazom – tie stoličky a márnotratný syn – po seminári som viac začala chápať maľby, každý detail tam niečo znamená…“

„Ja rada pracujem s literárnymi ukážkami. Páči sa mi, že aj ťažké filozofické dielo malo pre nás veľa odkazov do života…“

„Začala som chápať balet, začala som ho mať rada, uvedomila som si tu silu príbehu, ktorý v ňom musíme hľadať…“