Aktuality 2016-2017

Aké máš možnosti, ak chceš začať podnikať?

11. novembra 2016 sme my, žiačky II. AS triedy študijného odboru styling a marketing, navštívili ÚPSVaR v Námestove oddelenie aktívnych opatrení trhu práce. Cieľom návštevy bolo dozvedieť sa niečo o štátnych dotáciách pre živnostníkov, o tvorbe podnikateľského zámeru, ktorý sa viaže práve so štátnou dotáciou.

 

Zasadli sme v zasadacích priestoroch ÚPSVaR s pani Jakubjákovou, zamestnankyňou ÚPSVaR, ktorá sa nám ochotne venovala. Porozprávala nám dôležité a potrebné informácie, ktoré sú v budúcnosti potrebné, ak chceme začať podnikať. Výška dotácie je v súčasnosti 3 484,05 € platná pre okres Námestovo.

Dotáciu na začatie podnikania môže získať:

– ak si evidovaný na úrade práce aspoň 3 mesiace,

– vypracuješ podnikateľský zámer,

– doložíš potrebné potvrdenia,

– zaviažeš sa, že budeš najmenej 3 roky podnikať.