Aktuality 2016-2017

Ako Slovensko zvládlo predsedníctvo v Rade EÚ?

Diskusia s podpredsedom NR SR Andrejom Hrnčiarom

Stredná odborná škola v Námestove v rámci medzinárodného projektu EUROSCOLA, vyhlásenom Európskym parlamentom, privítala 7. novembra 2016 podpredsedu Národnej rady SR pána Andreja Hrnčiara a poslanca Národnej rady SR Igora Janckulíka.

 

Projekt EUROSCOLA je známy tým, že žiaci školy pod vedením svojho učiteľa usporadúvajú podujatia, ktorých cieľom je diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch a problémoch, o budúcnosti mladých ľudí v Európskej únii. Riešia oblasti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.

Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci projektu EUROSCOLA na škole bola diskusia žiakov 3. ročníka s pánmi Andrejom Hrnčiarom a Igorom Janckulíkom. Priblížili žiakom svoju prácu v Národnej rade, ich prioritách v nasledujúcom období, ich názoroch na Európsku úniu a jej budúcnosť a predsedníctvo SR v Rade EÚ.

Vyslovili jednoznačné áno EÚ, výhody prevažujú nad nevýhodami. Dnes si nevieme predstaviť, že by sme museli čakať na hraniciach, vybavovať víza. Môžeme sa slobodne pohybovať v rámci Európy, pracovať v nej, či študovať. Dnešní mladí ľudia majú množstvo príležitostí v porovnaní s obdobím pred vstupom do EÚ. Pán Hrnčiar varoval pred rôznymi konšpiračnými internetovými stránkami, manipuláciou a zavádzajúcimi článkami, ktoré majú za úlohu podsúvať ľuďom názory, že Európsku úniu nám netreba. Študenti musia mať všetky dostupné informácie a škola im ich má poskytnúť. Samozrejme EÚ musí prejsť reformou tak, aby jednotlivé členské štáty mali možnosť viac rozhodovať o svojich vnútorných otázkach.

Aktuálne oblasti a témy, ktoré riešia žiaci školy, ako aj ich odporúčania pre prax na základe prieskumov a konzultácií s odborníkmi na danú problematiku, budú zverejnené na webovej stránke školy a informačných letákoch.