Aktuality 2019-2020

Beseda o živote v Londýne

Na hodinách anglického jazyka mali možnosť žiaci našej školy diskutovať o živote v zahraničí s našou bývalou žiačkou Annou Grižákovou, ktorá strávila 1 rok v Londýne.

Anna prezentovala svoj pobyt formou fotografií, ktoré príjemne a výstižne popísala. Bola veľkým prínosom a reálnym príkladom uskutočnených snov.

Vyjadrenie žiačky – Adriána Barutová, II. B

Veľmi sa mi to páčilo. Slečna to prezentovala peknou formou, hovorila o miestach, o deťoch atď. Zamyslela som na nad tým, pretože by som chcela navštíviť USA. Veľmi mi pomohlo počuť názor človeka, ktorý má s pobytom v zahraničí skúseností. Začiatky sú všade ťažké, zvlášť keď ide o inú krajinu. Všetkých nás potešila, lebo s nami komunikovala, odpovedala na naše otázky. Ako bonus nám poskytla svoje kontaktné údaje, aby sme ju v prípade potreby vycestovania mohli skontaktovať. Ja určite túto pomoc využijem v prípade vycestovania.