Aktuality 2014-2015

Beseda s poslankyňou NR SR

V piatok 3. októbra 2014 sa v aule našej školy v spoločnosti pani poslankyne Ing. Viery Mazúrovej, našej pani riaditeľky, pedagógov a študentov, uskutočnila zaujímavá beseda na tému Európska únia – multikultúrna spoločnosť v rámci projektu EUROSCOLA.

 Pre žiakov bola zaujímavá aj téma školstva a možnosti vzdelávania sa v rámci Európskej únie, hodnotili súčasný vzdelávací systém, aké podmienky vytvorila vláda SR pre štúdium v zahraničí a stáže v inštitúciách EU. Otázky fungovania parlamentu SR, europarlamentu a inštitúcií EÚ objasnila pani poslankyňa v diskusii, kde zároveň odpovedala aj na otázky žiakov. Okrem iného odpovedala aj na otázku, čo je potrebné urobiť preto, aby sa žiaci v budúcnosti mohli stať poslancami. Odpoveď pani poslankyne znela: „Musíte mať sny, ktorým veríte a snažiť sa ich zrealizovať.“ Našich žiakov určite zaujala aj možnosť absolvovania stáže u niektorého poslanca EP.