Aktuality 2016-2017

Biblická olympiáda

V utorok 22. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo 1. kolo biblickej olympiády. Súťažiaci vypracovávali úlohy z knihy Sudcov. Sudca v Starom zákone nebol ten, kto riešil ľudské spory, ale bola to Bohom obdarovaná osoba s mimoriadnymi darmi, ktorej úlohou bolo vyslobodiť izraelský ľud spod útlaku nepriateľa a prinavrátiť ho od modlárstva k pravému Bohu.

 

Takými sudcami boli napríklad Gedeon, Samson, Jefte alebo aj Debora. Tešíme sa a povzbudzujeme žiakov, aby sa nehanbili za svoju vieru a presvedčenie. Práve čítaním Svätého písma máme možnosť svoju vieru prehlbovať a upevňovať. Žiakom, ktorí postúpili do 2. školského kola (uskutoční sa v januári, presný termín ešte oznámime) gratulujeme a zároveň dávame do pozornosti knihy, ktorým sa treba venovať:

Vybrané kapitoly:

Starý zákon: Kniha Genezis: Gn 1 – 11

Starý zákon: Kniha Daniel: Dan 1 – 6; 13 – 14

Nový zákon: Kniha Efezanom: Ef