Aktuality 2017-2018

Biblická olympiáda

Svätý Hieronym, učiteľ Cirkvi raz povedal: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“

 

A preto sme sa rozhodli 22. novembra 2017 zrealizovať na našej škole prvé kolo biblickej olympiády, aby sme vzbudili u našich žiakoch záujem čítať a poznávať Sväté Písmo. Často si ani neuvedomujeme, aký poklad sa nám odkrýva pri čítaní Biblie a aký osoh z toho máme pre náš duchovný rast a vieru.

Do prvého kola sa zapojilo spolu 18 žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Vyplňovali test s rôznymi typmi úloh z Markovho evanjelia. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať bol 30. Víťazné družstvo z 1.B triedy získalo 23 bodov. Do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční v januári (presný dátum upresníme neskôr), postúpili ešte dve družstvá z II. M triedy, ktoré nazbierali zhodne 19 bodov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim družstvám odporúčame čítať vybrané kapitoly z knihy: Genezis 12 – 50.