Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Buď súčasťou tvorby novej inscenácie!

esej

Mestské divadlo Žilina vyhlásilo výzvu v písaní esejí pre študentov a študentky z celého Slovenska na tému: Musíme prevziať zodpovednosť do vlastných rúk! Svet plynie do záhuby a môžu za to rozhodnutia, ktoré som nespravil/a ja. Ako bude vyzerať budúcnosť? Kto za to môže? A čo s takým človekom?

Aj študenti našej školy majú tak jedinečnú možnosť stať sa spoluautormi novopripravovanej inscenácie. Vybrané texty budú použité v autorskom projekte s pracovným názvom MANIFEST v nasledujúcej divadelnej sezóne 2023/2024.

Zapojili sa viacerí žiaci, ale najviac zaujala esej DENISA PLAKU z I. B triedy. Tešíme sa na premiéru pripravovanej inscenácie.

Mgr. Erika Bystričanová