Aktuality 2019-2020

CENA TVOJEJ KRÁSY A JEJ DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

(„THE PRICE OF YOUR BEAUTY AND HER IMPACT ON THE ENVIRONMENT“) 18. decembra 2019 sa v aule našej školy uskutočnil

podnetný a motivačný workshop na tému obliekania a kozmetiky, od výroby až po odpad. Workshop prebiehal v anglickom jazyku prevažne vo forme diskusie a bol určený pre triedy tretieho a štvrtého ročníka a pre triedu II. B.

Workshop bol organizovaný v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, vďaka OZ VIAC Trstená a Žilinskému samosprávnemu kraju.