Aktuality 2019-2020

Červené stužky 2019

27. novembra 2019 sa naši žiaci (Tatiana Pientáková – III. B, Milan Mikyta – I. B, Maroš Vorčák – I. B a Dominik Pojezdala – I. B) zúčastnili školenia o AIDS/HIV a kampane ČERVENÉ STUŽKY 2019 v Mestskom úrade v Žiline. Zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa veľa informácií o AIDS. Taktiež rozprávala misionárka Františka, ako to prebieha v Assisi. Obohatila to spevom i tancom.

 

2. decembra 2019 títo žiaci zorganizovali prednášku pre všetky triedy prvého ročníka, ktorej predmetom boli informácie práve o tomto víruse. Porozprávali im, čo sa na školení dozvedeli a žiakov tam taktiež čakali aktivity s témou AIDS. Aktivity žiakov veľmi bavili a išlo im to veľmi dobre. Nakoniec svoje úlohy, ktoré žiaci vypracovávali v skupinkách, prezentovali pred ostatnými. Keďže 1. decembra je SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS a nosia sa červené stužky, tak aj naši žiaci z tretieho ročníka, a to Tatiana Pientáková, Dominik Resutík, Timotej Trnka a Alžbeta Iglárová po tejto prednáške išli červené stužky popripínať našim žiakom. Túto kampaň sme si všetci veľmi užili a hlavne sme si uvedomili, aké osudy majú ľudia, ktorí s týmto vírusom žijú alebo na tento vírus zomreli.