Aktuality 2015-2016

Chvíľka poézie a prózy v nemeckom jazyku – školské kolo

9. februára 2016 sa konalo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy v nemeckom jazyku. Do tohto kola postúpili najlepší recitátori z triednych kôl.

Zúčastnilo sa 28 žiakov jednotlivých ročníkov SOŠ a boli sme všetci opäť veľmi pozitívne prekvapení, aké talenty v oblasti recitácie cudzojazyčných textov máme na našej škole. Veľká konkurencia prispela k náročnému výberu tých najlepších, ale museli sme sa rozhodnúť…

 

PREDNES POÉZIE:

1. miesto: Matúš Vojtaššák, I. B

2. miesto: Natália Žuffová, IV. M a Daniela Dibdiaková, II. B

3. miesto: Michaela Kyrczová, I. M

 

PREDNES PRÓZY:

1. miesto: Denisa Floreková, III. M a Mária Slaničanová, III. M

2. miesto: Marek Iskierka, III. M

 

OSOBITNÉ OHODNOTENIE ZA KULTÚRNU VLOŽKU:

Aneta Václavová, II. M

Terézia Laššáková, II. M

Dominik Híreš, II. M

 

Denisa Floreková a Mária Slaničanová z III. M postupujú do celoslovenskej akreditovanej súťaže v cudzích jazykoch „JAZYKOVÝ KVET“. Držíme im palce. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich duchaplné prednesy a tešíme sa na ďalšie ročníky danej súťaže.