Aktuality 2015-2016

ČLOVEK NIE JE TOVAR!

Medzi jednu z najväčších hrozieb, s ktorou sa môžeme v zahraničí stretnúť, je nelegálny obchod s ľuďmi, prinášajúci priekupníkom obrovské zisky. Naši študenti sa zišli 19. októbra 2015 na besede s kpt. Tiborom Šándorom z OR PZ v Dolnom Kubíne, ktorý im priblížil túto problematiku cez dokumentárny film o obetiach obchodovania s ľuďmi.

 

Jeho obsahom boli priame výpovede ľudí, ktorí sa stali obeťami organizovaného zneužívania ľudí. Študenti si mohli vytvoriť obraz o prípadoch obchodovania – nútená prostitúcia, práca v domácnostiach a nelegálnych továrňach, žobranie a obchod s orgánmi. Mohli vidieť, že priekupníci sa nezastavia ani pred fyzickým násilím, či prípadnou likvidáciou človeka. Kpt. T. Šándor zdôraznil, že v našich podmienkach je častým spôsobom získavania obetí lákavá ponuka práce v zahraničí, či už formou inzerátu alebo ponukou cudzieho človeka. Najčastejšie ponúkané typy práce sú modelka, barmanka, čašníčka, tanečnica, či opatrovateľka. Nepríjemným skúsenostiam sa dá vyhnúť, ak sa na pobyt v zahraničí študenti dobre pripravia a zistia si čo najviac informácií o cestovaní, ponúkanej práci, pobyte alebo aj prípadných rizikách. V závere stretnutia odpovedal kpt. T. Šándor na otázky študentov. Bližšie informácie o téme obchodovania s ľuďmi, rady pred vycestovaním a užitočné linky pomoci u nás i v zahraničí na www.iom.sk, www.bezpecnecestovanie.iom.sk.