Aktuality 2016-2017

Deň „D“ na našej škole

16. februára 2017 sme sa veľmi potešili návšteve pána Jána Kirnága, riaditeľa Informačného centra Europe Direct Žilina.

 

Prišiel medzi nás, aby nám odovzdal vecné ceny za umiestnenia v celoslovenskejinternetovej súťaži ZAUJÍMAVOSTI NA TÉMU „EURÓPA A SVET“, SLOVENSKO A SLOVÁCI V EURÓPE“ vyhlásenej Informačným centrom Europe Direct Trebišov. V súťaži škôl sa naša škola umiestnila na I. mieste v počte prihlásených žiakov a získala multifunkčné zariadenie. Zo 40 miest, ktoré boli ocenené, 34 miest patrilo nám – žiakom našej školy. Počas odovzdávania cien dával pán riaditeľ spoločnosti popri svojej prezentácii aj otázky na témy týkajúce sa ich činnosti a činnosti Európskej únie. Mnohí z nás získali za správnu odpoveď malú pozornosť od spoločnosti. Najaktívnejší žiaci boli z tried I. M a z III. B. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže a dúfame, že umiestnenie bude aspoň tak dobré ako tento rok.