Aktuality 2014-2015

Deň Európskej únie

Naša škola sa rozhodla realizovať projekt EUROSCOLA 2015, ktorý vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Cieľom projektu je príprava takých podujatí žiakmi školy, ktoré vyvolajú diskusiu o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

Projektový tím žiakov zrealizoval 17. októbra 2014 na škole Deň Európskej únie, aby hravým, aktívnym a netradičným spôsobom pomohol svojim spolužiakom spoznať Európsku úniu. Žiaci navštevovali stanovištia s prezentáciami, videami a plagátmi na tému EÚ a EP, zmerali si sily vo vedomostiach o Európskej únii a najlepší vyhrali súťaž o najlepší ročníkový tím, pripravené boli i typické národné jedlá členských štátov, ukážky hudobných diel európskych autorov, v telocvični sa učili tancovať belgické a írske tance. Žiaci spoznávali Európsku úniu všetkými zmyslami.

Zlatým klincom dňa bola diskusia s významným hosťom poslancom Európskeho parlamentu pánom Miroslavom Mikolášikom. Kto čakal nudnú diskusiu o Európskom parlamente, bol príjemne prekvapený. Pán poslanec poskytol množstvo cenných informácií pre žiakov, napríklad ako sa uplatniť na trhu práce v rámci Európy, ako funguje Európsky parlament, aké komisie a parlamentné výbory v ňom pracujú. Na stretnutí s ním panovala príjemná, priateľská a uvoľnená atmosféra a tak sa žiaci nebáli zapojiť do diskusie a kládli pánovi poslancovi otázky o jeho cestovaní, postojoch a práci.

Zámer Dňa Európskej únie sa projektovému tímu žiakov podarilo splniť do bodky a ostáva len dúfať, že námaha prinesie svoje ovocie a získané informácie si budú žiaci pamätať čo najdlhšie.