Aktuality 2015-2016

Deň Zeme

Les hovorí:

Pamätaj, že dávam prízemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem tvoju pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.

 

Som v dotykoch každého rohu tvojho stola, aj vo dverách na tvojom byte.

Som rúčka pera, s ktorým píšeš, rúčka na kladive, sekere, kose a motyke.

Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš na vode.

Živím a ochraňujem lesnú zver.

Hospodárim s vodou a napájam rieky, aby v lete nevyschli.

Som pastvou tvojich očí a uspokojenie tvojej mysle.

Pomôžem ti upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu: Buď mojim ochrancom! Nenič ma zbytočne!

22. apríla 2016 sme si na hodinách biológie pripomenuli Deň Zeme. Diskutovali sme o aktuálnych ekologických problémoch a o možnostiach ich riešenia. Spoločne sme vytvorili nástenku ku DŇU ZEME.

V našej škole máme možnosť separovať plasty. V každej učebni je vrece určené na plasty a pri hlavnom vchode je nádoba na drobné elektrospotrebiče a tužkové batérie.

Možno nedokážeme ovplyvniť topenie ľadovcov v Antarktíde, ale určite dokážeme pomôcť našej Zemi, tým, že papier z desiaty hodíme do koša a nie na zem alebo do lavice, pretože: „Čistota školy je obrazom ducha a mysle študentov, ktorí ju navštevujú“.