Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Digitálna gramotnosť v mediálnom svete

digitálna gramotnosť

Druháci našej školy sa 18. novembra 2022 zúčastnili workshopu na tému digitálna a mediálna gramotnosť, ktorú realizovalo OZ Mladý podnikavec. Cieľmi workshopu bolo porozumieť základným pojmom digitálnej sféry, schopnosť identifikovať hrozby v digitálnom prostredí, rozpoznať pravdivosť informácií na sociálnych sieťach, oboznámiť sa so základným účelom a princípmi fungovania online marketingu.

Podujatie sa realizovalo v rámci projektu „Je to tým, že sme tým“, ktorého zámerom je zvýšiť úroveň finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti žiakov našej školy, vybraných ZŠ a SŠ v regiónoch Námestovo a Tvrdošín, ich rodičov a širšej verejnosti.

Žiaci sa dozvedeli odpovede na otázky:

  • Ako sa môžem ochrániť pred zneužitím osobných údajov?
  • Aké sú bezpečnostné pravidlá pre elektronické bankovníctvo a bezpečnostné pravidlá pre platby kartou na internete?
  • Som dostatočne chránená/chránený zo strany inštitúcií?
  • Ako môžem poznať indikátory podvodnej webovej stránky?
  • Čo je to hoax? Čo môžem proti nemu podniknúť?
  • Čo znamená phishing? Ako môžem ochrániť svoje údaje na internete?
  • Scam. Nenechať sa podviesť cez internet.
  • Ako sa vyhnúť oklamaniu cez telefón? (vishing)
  • Aký je primárny účel online marketingu a jeho postavenie v digitálnom priestore?

Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.

Ing. Eva Borovjáková