Aktuality 2019-2020

Dobrovoľníctvo v EÚ

Ako sa dozvedieť, aké príležitosti a možnosti ponúka EÚ pre aktívnych mladých ľudí? Najlepšie je dostať informácie z prvej ruky – od tých, ktorí sa ich sami zúčastnili. Preto nás už trikrát počas tohto roka navštívili zahraniční dobrovoľníci z krajín EÚ, ktorí k nám prišli v rámci programu EÚ ERASMUS+.

Program poskytuje granty pre aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Dáva príležitosti študentom stráviť obdobie v zahraničí, zlepšiť svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Mladí ľudia z Portugalska, Francúzska a Talianska poskytli našim žiakom dôležité informácie o tom, ako program funguje, popísali ich ťažké začiatky v cudzej krajine a dôvody, prečo k nám prišli vykonávať dobrovoľnícku prax.

Okrem toho sme uvítali návštevu slovenskej študentky, ktorá vykonávala výmenný pobyt v programe ERASMUS+ v Bruseli, ktorý jej otvoril cestu k ďalšej dobrovoľníckej činnosti v Kambodži, kde učila žiakov anglický jazyk a pomáhala pri výrobe dlažobných kociek. Svoje rozprávanie spestrila krátkymi videami po jej cestách v Ázii.

Žiaci:

„Vždy sme túžili vycestovať s Erasmom+, ale báli sme sa jazyka, že ho nevieme dobre, že sa nedorozumieme, ale po dnešnej prednáške určite pôjdeme minimálne na pol roka.“

„Boli sme dosť prekvapené, že sme Francúzke hovoriacej po anglicky rozumeli. Určite by sme brali viac takýchto prednášok.“

„Veľmi obdivujem odvahu cestovať do cudziny.“