Aktuality 2015-2016

E-Twinning projekt „WE SMILE“ tentokrát na Slovensku

Od 5.do 9. apríla 2016 sa na pôde SOŠ Námestovo v rámci medzinárodného projektu uskutočnil pracovný pobyt pedagógov spolu s riaditeľkou partnerskej školy I.I.S. FLORA z talianskeho mesta Pordenone.

 

Táto časť projektu bola realizovaná za účelom výmeny skúseností vo vyučovaní. Talianske kolegyne sa zúčastnili okrem hodín anglického jazyka aj praktického vyučovania, aplikovanej ekonómie a informatiky a mali tak príležitosť porovnať spôsoby a metódy vyučovania v Taliansku a na Slovensku. „Perfektné technické vybavenie školy, šikovní študenti a skvelí, zanietení učitelia“ – znelo z úst talianskych kolegýň.

Okrem pracovnej časti ich pobytu u nás sme mali možnosť stráviť spoločné chvíle návštevou Oravského hradu, Múzea oravskej dediny a mnohých ďalších krás nášho kraja.Tešíme sa, že partnerstvo a priateľstvo našich škôl môžeme aj naďalej rozvíjať a už v nasledujúcom školskom roku zavítame do Talianska spolu s našimi študentami.