Nezaradené

Erasmus+

Údaje o projekte

„Učíme se podnikat v Evropě“ – projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava – ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla – PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone – TAL a Stredná odborná škola, Námestovo – SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR – cestovný ruch, PL – gastronómia, ČR – reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 – SR, október 2018 – PL, apríl 2019 TAL, október 2019 – ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu – december 2019.

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Aktivity projektu:

Učíme sa podnikať v Európe

Erazmus plus – minipodnik v Poľsku

Manuál pre školské firmy

{youtube}6q4tGOh939Q{/youtube}

{youtube}4lRnaBekZKA{/youtube}

{youtube}NzeCom6PDiY{/youtube}

{youtube}V-kX1qVaCtk{/youtube}

 

Aktivity spoločnej európskej firmy

Erasmus+ v Taliansku

Erasmus Ostrava

Zmluva vyúčtovanie

Glossary of economic terms

Web stránka

{youtube}pl93ii8poNU{/youtube}