Aktuality 2020-2021

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV online

Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu. Žiaľ, tento rok nás epidemiologická situácia prinútila zrušiť plánované podujatie a presunúť EDJ do online prostredia. V dňoch 7. – 9. 10. 2020 sa uskutočnil Európsky deň jazykov online – podujatie bolo organizované Zastúpením Európskej komisie na Slovensku – kanceláriou Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátnym pedagogickým ústavom.

den jazykov 2020

V rámci hodín anglického a nemeckého jazyka sa zapojila aj naša škola – pre žiakov bol určený dopoludňajší program vo forme prezentácií vysielaných naživo cez Facebook a YouTube a interaktívnych workshopov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do tajov učenia sa cudzieho jazyka, ale aj kultúry jednotlivých národov a národností. Tým, že program bol organizovaný aj v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku, väčšina workshopov bola vedená rodenými hovoriacimi, čím mali žiaci priamy kontakt so živým jazykom.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť a význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli viacjazyčnosti a interkulturalite. Pevne veríme, že nasledujúci EDJ si už budeme môcť vychutnať v jeho pôvodnej, pestrej prezenčnej podobe.