Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Európsky deň jazykov v našej škole

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 

 Z iniciatívy Rady Európy si už od roku 2001 každoročne pripomíname Európsky deň jazykov 26. septembra, v našej škole sme tento jazykový sviatok oslávili 30. septembra 2022.  

 Vybraní žiaci z tried II. B, II. M, III. A, III.B, trieda II. A a III. M svojim entuziazmom a kreativitou prispeli k mimoriadne prínosnému a bohatému programu – formou pútavých prezentácií, hudobných ukážok, kvízov a ochutnávkou tradičných jedál. Spolu so žiakmi sme sa tak naučili množstvo nových informácií o kultúrach, pamiatkach a zvyklostiach krajín, ktorých jazyk sa študuje v našej škole – anglický a nemecký a materinský slovenský. Predstavili sme si krajiny Slovensko, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Rakúsko, Lotyšsko, Taliansko a Španielsko. 

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. 

 Ing. Zuzana Bedrichová