Aktuality 2016-2017

Európsky týždeň športu

V roku 2015 začal z iniciatívy Európskej komisie Európsky týždeň športu. Cieľom bolo zmobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu a motivovať ich k pravidelnému i zdravému životnému štýlu. Naša škola sa tiež zapojila do tejto celoeurópskej kampane.

 

V týždni od 13. 09. 2016 do 17. 09. 2016 zorganizovala športovú disciplínu ,,Beh po schodoch.“ Do tejto aktivity sa zapojili nielen žiaci, ale aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. Potešujúce je, že táto aktivita u žiakov vzbudila súťaživosť a žiaci medzi sebou súperili, kto prebehne po schodoch viackrát. Svedčí to o tom, že naši žiaci sú športovo veľmi zdatní a otázka pohybovej aktivity i osvojenie správneho životného štýlu im nie je ľahostajná.