Aktuality 2016-2017

EUROSCOLA 2017 – stretnutie s poslancom NR SR

Slovo POSLANEC sa 5. októbra 2016 na SOŠ v Námestove používalo veľmi často. Pán Igor Janckulík prijal naše pozvanie a potešil nás svojou návštevou.

 

Bližšie nás oboznámil s témou „Predsedníctvo SR v Rade EÚ – Pomohlo nám? “ Tohto stretnutia sa zúčastnila II. Bmov, III. M a III. B. V úvode nášho stretnutia si Erika Grofčíková a Daniela Dibdiaková (III. Bmov) pripravili krátky program v podobe prezentácie projektu EUROSCOLA 2017 a o Slovenskom predsedníctve v Rade Európskej únie. Zároveň predstavili pánovi poslancovi úspechy našej školy. Po prezentácii nasledoval diskusný príspevok poslanca Igora Janckulíka, v ktorom nás oboznámil so svojou prácou v NR SR a porozprával nám o oblastiach svojho pôsobenia. Zo stretnutia sme si odniesli aktuálne a zaujímavé informácie priamo z diania slovenského parlamentu. Informoval nás aj o výhodách členstva v Európskej únii, vyslovil myšlienku, že len spolu s inými krajinami budeme silní a úspešní. Na záver nám ochotne odpovedal na všetky otázky týkajúce sa spolupráce s opozíciou, problémoch riešených vo výboroch, ktorých je členom a spomenul tiež, čo chce zmeniť na Orave. Za jeho čas a ochotu navštíviť nás sa mu chceme všetci veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ním.