Aktuality 2017-2018

Finančná zodpovednosť

Prečo máme byť finančne zodpovední? Vieme s peniazmi rozumne hospodáriť? To sú otázky, ktoré boli zodpovedané počas besied s pánom Mariánom Brčákom z Nadácie Partners. Realizovali sa v októbri 2017 v rámci predmetu Manažment osobných financií a zúčastnili sa ich žiaci I. M, I. A, II. B, II. K triedy.

 

Žiaci sa dozvedeli, aké dôležité je odkladať si z každej výplaty (aj brigády) časť peňazí a vytvoriť si tak návyk na sporenie. Či budeme bohatí alebo chudobní nezáleží na výške príjmu, ale na tom, že koľko si dokážeme z príjmu odložiť do budúcnosti. Nie je potrebné mať všetko nové a hneď – zadlžiť sa drahým úverom, ktorý budeme roky splácať.