Aktuality 2015-2016

Hodina Marketingu netradične

31. mája 2016 sa žiaci II. M triedy počas vyučovacej hodiny Manažment a marketing zúčastnili odbornej prednášky. Prednáška bola zameraná na tému Práva kupujúcich a prebiehala priamo v cestovnej kancelárii Orava Tour na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

V úvode žiakom pracovníčka CK predstavila cestovnú kanceláriu, následne ich oboznámila s konkrétnymi právami zákazníkov. V závere prednášky žiaci reagovali na danú tému podnetnými otázkami, ktoré im boli pracovníčkou CK priamo zodpovedané. Na konkrétnych príkladoch tak žiaci mohli vidieť prepojenie teórie s praxou.