Aktuality 2018-2019

Hviezdoslavov Kubín 2019 – celoslovenská súťažná prehliadka

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku.

Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty, zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Sme veľmi hrdí na Alžbetu Iglárovú z II. B triedy, pretože iba ona „to dotiahla“ až do celoslovenského kola. Počas celého školského kola sa zúčastňovala recitačných súťaží: školské a okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, A slovo bolo u Boha, Dilongova Trstená, Vajanského Martin… – takmer všade získala 1. miesta, a preto právom postúpila do celoštátneho kola. 21. júna 2019 sa striedala na javisku v MSKS v Dolnom Kubíne s tými najlepšími recitátormi zo Slovenska. Bol to úžasný zážitok, česť a predovšetkým skúsenosť. Napriek silnej konkurencii sa umiestnila v bronzovom pásme, čo je veľkým úspechom. Získala množstvo vecných ocenení, diplom, rôzne spomienkové darčeky, počas dvoch dní spoznala nových priateľov, ktorí mali taktiež poskytnuté ubytovanie v penzióne Koliba v Dolnom Kubíne, zúčastnila sa bohatého programu v MSKS v Dolnom Kubíne a takto umelecky ukončila školský rok 2018/2019.

Alžbetke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.