Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, OCENENIA, SÚŤAŽE

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

POH

V piatok 14. apríla 2023 sme sa zúčastnili regionálneho kola Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Dome kultúry v Námestove a naše žiačky si odniesli ocenenia:  

  1. miesto v prednese prózy Timea Vraňáková z I. A,
  2. miesto v prednese poézie Anežka Bystričanová z III. B.

Veľmi sa tešíme z našich úspechov a z toho, že sme mali tú česť reprezentovať našu školu v pestovaní krásy slova. 

Ing. Daniela Bubláková