Aktuality 2021-2022

IMATRIKULÁCIA 2021

18. novembra 2021 sme v aule našej školy privítali a „pokrstili” prvákov. Tento rok bol výnimočný ročník, pretože sme ho robili my, štvrtáci. Kŕmenie jogurtom, príprava čaju a rôzne aktivity boli pre našich prvákov zábavou.

phoca thumb m 002

Víťazi sa nemali čoho báť, no horšie to bolo pre tých, ktorí úlohu nezvládli. Triedy mali presne určený čas z dôvodu pandemických opatrení. Skôr ako sme začali, jednotlivé triedy prvákov boli zadržané, čo bolo témou imatrikulácie. Prvou úlohou bola prísaha vernosti a poslušnosti našej škole a nám celebritám. Druhou úlohou bol program prvákov, ktorí nám ukázali ich kreativitu a kolektívnu spoluprácu aj napriek krátkemu času poznania. Na plnenie jednotlivých úloh dohliadala naša triedna učiteľka a vedenie školy. Nikomu sme neurobili ujmu na zdraví a veríme, že prváci sa zabavili a tým sa stali pravými „MAKYŤÁKMI!“