Aktuality 2019-2020

JA Citi International Innovation Camp

Jedným z hlavných cieľov SOŠ podnikania a služieb v Námestove je podporovať a rozvíjať podnikateľské vzdelávanie a praktické podnikateľské zručnosti žiakov ako základného predpokladu ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Pri plnení tohto cieľa je neoceniteľnou pomocou spolupráca s JA Slovensko, n. o., ktorá ponúka nadštandardné podnikateľské, finančné a ekonomické vzdelávanie a množstvo príležitostí.

A takou je aj súťaž JA Citi International Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila 23. októbra 2019 v Brne. JA Slovensko, n. o. v spolupráci s Citi Foundation pripravila pre 96 žiakov zo Slovenska a Čiech deň plný príležitostí a možností presadiť sa a samozrejme získať neoceniteľné skúsenosti. Takúto príležitosť si nenechalo ujsť aj 6 žiakov zo SOŠ podnikania a služieb.

Žiaci pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 6-členných tímoch. Ich úlohou bolo pomocou brainstormingu vymyslieť podnikateľský nápad, ktorý má inovačný potenciál a udržateľný rozvoj a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tomu si mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšať si tímovú prácu a spolupracovať s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi.

Okrem neoceniteľných skúsenosti z oblasti biznis sektora si žiaci SOŠ podnikania a služieb zo súťaže odniesli aj skvelé umiestnenie. Natália Olešová pracovala v tíme HeatCup, ktorý so svojím podnikateľským nápadom, cestovným hrnčekom s indikátorom teploty, získal 1. miesto a Žaneta Zbojová s tímom TamŽE a aplikáciou na separovanie odpadu získala 3. miesto.

Víťazom blahoželáme a veríme, že aj táto súťaž ich motivovala, aby sa stali úspešnými na trhu práce.