Aktuality 2015-2016

JE KRÁSNE BYŤ ŽENOU

Prednáška spojená s diskusiou a kampaňou DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA. 22. marca 2016 sa uskutočnila v AULE SOŠ Námestovo prednáška a následná diskusia na tému „DNEŠNÝ SVET V ZAJATÍ ANTIKONCEPCIE“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov.

 

Prednášku otvorili dievčatá z I. AS, Alžbeta Mlynarčíková a Barbora Konšová, ktoré boli v ten deň realizátorkami školskej kampane s názvom „DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA“. Slová ako: dieťa, žena, počatie, matka, materstvo… navzájom veľmi súvisia, a to bol dôvod spojenia prednášky so spomínanou kampaňou. Dievčatá potom navštívili všetky triedy našej školy a rozdali biele stužky ako pripomenutie si čistoty a nevinnosti malých dietok.

Chceme poďakovať PharmDr. Jozefovi Laurincovi, ktorý prijal opäť naše pozvanie a s veľkým entuziazmom prezentoval žiakom vplyv užívania antikoncepcie, spôsoby prirodzeného plánovania materstva a iné zaujímavé aspekty danej problematiky.

A čo dodať na záver?:

„Ženy a dievčatá, vážme si svoje zdravie a dary, ktoré nám Pán Boh dal … “

„Muži a chlapci, vážme si ženy a dievčatá.“

HODNOTENIE ŽIAKOV:

„Bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme počuli aj iný názor na intímne záležitosti a hlavne na antikoncepciu. Vôbec si neuvedomujeme, že je to v dnešnom svete čistý biznis. A s tou láskou mal doktor tiež pravdu. Bez nej to v žiadnom vzťahu nebude fungovať… Ten pán bol veľmi príjemný a všetko nám vysvetlil – najskôr odborne a super bolo, že zodpovedal všetky naše otázky – bolo ich dosť…